Misyon

Kayseri Üniversitesi, uygulama ve proje odaklı, iş dünyası ile bütünleşen, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan ve nitelikli insangücünü yetiştirerek toplumsal fayda oluşturan bir üniversitedir.  

Vizyon

Uygulama odaklı  öncü ve örnek  bir üniversite olmak.

Temel Değerler

  • Türkiye Cumhuriyetinin temel ilke ve değerlerine sadakat,

  • Milli ve manevi değerlere bağlılık,

  • Ehliyet ve liyakat

  • Yapılan işlerde şeffaflık

  • Hoşgörü, nezaket, saygı

  • Birlik, beraberlik, katılımcılık

  • Öğrenci odaklılık

  • Yenilikçilik ve yaşam boyu öğrenme

 

 


A+ A-