TR EN
×
Üniversite Dergileri
Üniversite Dergileri


Dergi Adı : Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Editör : Prof. Dr. Hatice ERKEKOĞLU
Editör Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ebru SÖNMEZ KARAPINAR
Adres :

Kayseri Üniversitesi,  Yenidoğan Mah. Turhan Baytop Sok. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İzzet Bayraktar Uygulamalı Bilimler Fakültesi Binası, 38280 Talas/Kayseri.

Telefon : 0 352 207 66 66 - 43576
Faks : 0 352 438 06 65
E-posta : sosder@kayseri.edu.tr
Web : https://dergipark.org.tr/tr/pub/kayusosder