ENG
×
Fakülteler


Develi İslami İlimler Fakültesi, Kayseri Üniversitesi bünyesinde 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 7141 sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla” kurulmuştur. Fakültemiz eğitim-öğretim hizmetleri yanında araştırma-geliştirme, bilimsel proje üretme ve bulunduğu şehrin sosyo-kültürel yapısının gelişmesine yönelik araştırma ve toplumsal faaliyetler de yürütmektedir.

Fakültemiz bünyesinde Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları olmak üzere üç bölüm bulunmaktadır. Fakültemizde 1’i profesör, 3’ü doçent, 7’si Dr. öğretim üyesi olmak üzere toplam 11 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Fakültemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 72 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamış olup, hâlen 140 öğrenci öğrenim görmektedir. Fakültemizde ikinci öğretim bulunmamaktadır. 2020 yılında Temel İslam Bilimleri Bölümünde Yüksek Lisans programı açılmış olup, 27 öğrenci öğrenim görmektedir.

Adres : Seyrani Kampüsü Bahçelievler Mah. Çevre Yolu Cad. İslami İlimler Fakültesi No:9 38400 Develi / KAYSERİ Bina Kodu : 14994641
E-Posta : islamiilimler@kayseri.edu.tr
Telefon : 0352 621 79 82
Fax : 0352 621 79 90
Web Adresi : https://islamiilimler.kayseri.edu.tr/

Fakültemiz 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Develili hayırsever Mahmut Karaca tarafından yaptırılan binamızın tefrişatının hazır olmamasından dolayı 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında 40 öğrenci ile Develi İslami İlimler Fakültesi binasında eğitim-öğretime başlamıştır. Kayseri ili Develi ilçesi Seyrani Yerleşkesinde eğitime devam edilmektedir.

Adres : Seyrani Kampüsü Bahçelievler Mah. Çevre Yolu Cad. No: 9 Posta Kodu 38400
E-Posta : sbbf@kayseri.edu.tr
Telefon : 0(352) 621 79 82
Fax : 0(352) 621 79 90
Web Adresi : https://sbbf.kayseri.edu.tr/

Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültemiz 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü’nün, Üniversitemiz bünyesinde bölüm ve anabilim dalları açılması konusundaki teklifi 16.01.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Fakültemiz bünyesinde Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri açılmıştır. Ayrıca Mühendislik Temel Bilimleri Bölümünün açılması da 04/12/2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile uygun görülmüştür. Yazılım Mühendisliği Bölümünün açılması da 07.04.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile uygun görülmüştür.  Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak, eğitim ve öğretim kalitesini geliştirerek, değişen koşullara uyumunu sağlayacak kurumsal kapasite ve kültür altyapısını oluşturarak, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak girişimci ve proje odaklı çalışmayı benimsemekteyiz.

Adres : Mevlana Mahallesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kümeevler No:5 38280 Talas / KAYSERİ
E-Posta : mmtf@kayseri.edu.tr
Telefon : 0352 432 34 10
Fax : 0352 504 38 37
Web Adresi : https://mmtf.kayseri.edu.tr/

23 Ekim 2020 tarih ve 31283 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Kayseri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak kurulmuştur.

Sağlık hizmetlerinin etkin bir biçimde sunulması, sağlığın farklı alanlarında eğitim görmüş profesyonellerin, ekip halinde ortak amaç doğrultusunda birlikte çalışmaya akademik personel temin etmekle mümkün olacaktır.

Modern eğitim olanakları ve sosyal imkânları ile güçlü, dinamik ve nitelikli öğretim elemanı kadrosuyla hizmet vermeyi planlamaktadır.

Adres : Mevlana Mahallesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kümeevler No:5 38280 Talas / KAYSERİ
E-Posta : sbf@kayseri.edu.tr
Telefon : 03524323838
Fax : 03525043837
Web Adresi : https://sbf.kayseri.edu.tr/

1-Muhasebe ve Finans Yönetimi (I. ve II.Öğretim)
2-İnsan Kaynakları Yönetimi (I. Öğretim)
3-Uluslararası Ticaret ve Lojistik (I. ve II. Öğretim) olmak üzere 3 bölümde lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapılmaktadır.

 Fakültemiz programlarında; daha çok disiplinler arası çalışmayı destekleyici ve uygulama ağırlıklı eğitim-öğretim sürdürülmektedir. Lisans programlarında teorik eğitimin yanında son sınıfta gerçekleştirilen iş yeri uygulaması ile öğrencilerin eğitim-öğretimleri süresince aldıkları teorik eğitim altyapısı çok yönlü ve güçlü bir donanıma dönüşmektedir. İş dünyasıyla yakın ilişkide eğitim-öğretim veren Fakültemiz öğrencilerine ileride çalışabilecekleri iş ortamlarını tanıma, deneyim sahibi olma, mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varabilme, mesleği ile ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olma imkanları tanımaktadır.

Adres : Mevlana Mahallesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kümeevler 38280 Talas / KAYSERİ
E-Posta : ubf@kayseri.edu.tr
Telefon : 0352 432 34 00
Fax : 0352 432 34 00
Web Adresi : https://ubf.kayseri.edu.tr/
Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK)