ENG
×
Misyon, Vizyon ve Temel Değerler
Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon

Kayseri Üniversitesi, uygulama ve proje odaklı, iş dünyası ile bütünleşen, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan ve nitelikli insan gücünü yetiştirerek toplumsal fayda oluşturan bir üniversitedir.

Vizyon

Uygulama odaklı öncü ve örnek bir üniversite olmak.


Temel Değerler

  • Türkiye Cumhuriyetinin temel ilke ve değerlerine sadakat,
  • Milli ve manevi değerlere bağlılık,
  • Ehliyet ve liyakat
  • Yapılan işlerde şeffaflık
  • Hoşgörü, nezaket, saygı
  • Birlik, beraberlik, katılımcılık
  • Öğrenci odaklılık
  • Yenilikçilik ve yaşam boyu öğrenme


  • Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK)