Üniversitelerin imkanlarını ortak kullanmak ve tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla kurulan Anadolu Üniversiteleri Birliği Dönem Toplantısı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımları ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleşen toplantıya, birliğe üye üniversitelerin rektörleri, üniversitelerin Ar-Ge ve eğitimden sorumlu rektör yardımcıları, dekanlar ile akademik ve idari personel katıldı.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Üniversitemiz KASGEM Müdürü, Müdür Yardımcısı ve Bilgi İşlem Dairesi Daire Başkanının da katıldığı toplantının açılış konuşmasında, YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. Erol Özvar üniversite birliklerinin yükseköğretim kurumlarını birbirine bağlayan oluşumlar olduğunu ve bu oluşumların, iş birliği ve başarılı uygulama örneklerinin paylaşımı yoluyla üyelerinin eğitim-öğretim kalitesini ve araştırma kapasitelerini arttırmakla kalmayacağını, ulusal ve uluslararası rekabette de başarılı olabilmeleri için benzersiz fırsatlar sunacağını kaydetti.

Anadolu Üniversiteler Birliğinin kuruluşunda yeni eğitim modelleri, üniversite-sanayi iş birliği, yüksek katma değerli ürünler, uluslararası iş birlikleri, öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği, sosyal ve ekonomik gelişme odaklı bir anlayışı kendisine misyon olarak seçtiğini anlatan Prof. Dr. Erol Özvar, faaliyetlerine yeni başlayan Anadolu Üniversiteler Birliğinin önümüzdeki yıllarda Türk yükseköğretimine önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.

YÖK Başkanı Özvar, “2019-2023 On Birinci Kalkınma Planı ülkemizin her alanda verimliliği artırarak, milli teknoloji hamlesiyle uluslararası düzeyde rekabet gücü̈ kazanmasına yönelik daha fazla değer üreten bir ekonomik ve sosyal kalkınma süreci öngörmektedir. Öngörülen kalkınma hedefleri doğrultusunda üniversitelerimizin kamu sektörü ve iş dünyası ile olan ilişkileri yeniden tanımlanmış ve yaygın etki odaklı iş birlikleri paydaşlara bir misyon olarak verilmiştir. Bunun yanı sıra üniversiteler için öncelikli kritik çalışma alanları tarif edilerek bu alanlara mahsus yeni proje destek alanları ve ar-ge programları ilan edilmiştir. Yükseköğretim kurumları arasında iş bölümü vazedilerek üniversiteler araştırma, tematik ve bölgesel kalkınma odaklı olmak üzere farklılaşma ve ihtisaslaşma yoluna sevk edilmiştir” diye konuştu.
Toplam 206 görüntüleme
Tarih: 15/11/2021
A+ A-