Üniversitemizde çevrimiçi olarak Yükseköğretimde Veriye Dayalı Performans Yönetimi toplantısı yapıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Derviş Boztosun ve Prof. Dr. Semra Aksoylu, Rektör Danışmanımız Prof. Dr. Okan Karahan, dekanlar, okul müdürleri, kalite komisyonu üyeleri ve daire başkanlarının katıldığı toplantıda, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Adem Kalınlı tarafından konuyla ilgili kapsamlı bir sunum gerçekleştirilerek yükseköğretimde performans yönetiminin önemi ve uluslararası uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Rektörümüz yaptığı değerlendirmelerde, performans yönetiminin kalite uygulamaları, üretkenliğin artırılması, kamu kaynaklarının verimli ve etkin bir şekilde kullanılması ve kamu kaynakları için hesap verebilirliğin sağlanması bakımından son derece önemli olduğunu belirterek kurumların bu tür süreçleri kendi amaç ve hedefleri doğrultusunda özgün bir yaklaşımla uygulamalarının kurumların gelişimi üzerine önemli katkıları olacağını ifade etti.

Toplantı soru ve cevap kısmı ile sona erdi.
Toplam 273 görüntüleme
Tarih: 30/06/2021
A+ A-