Üst yönetimin liderliğinde katılımcı ve yaygınlaştırmacı bir politikayla Üniversitemiz Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan Üniversitemiz 2020 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR), kalite komisyonu tarafından kabul edilerek üniversitemiz senatosu onayına sunuldu.

Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KASGEM) tarafından Birim İç Değerlendirme Raporlarının (BİDR) konsolide edilmesiyle hazırlanan ve özverili çalışmalar sonucu ortaya çıkan üniversitemiz 2020 yılı KİDR’si senatoda onaylandı.

Raporun hazırlık süreci hakkında Merkez Müdürü Doç. Dr. Neslihan Demirel, senato üyelerine bir bilgilendirme sunumu yaptı. Rektörümüz Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, hazırlık sürecine katkı sağlayan tüm birim yöneticilerine, merkez yönetim kurulu ve kalite komisyonu üyelerine teşekkür etti.

Rektörümüz Karamustafa, raporun üniversitemizin güçlü ve iyileştirmeye açık yönlerinin tespit edilmesi, tespit edilen iyileştirmeye açık yönler için iyileştirme önlemlerinin alınması ve YÖKAK dış değerlendirme sürecine kaynak teşkil etmesi açısından önemine vurgu yaptı.
Toplam 344 görüntüleme
Tarih: 15/04/2021
A+ A-