Rektörümüz Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen “Kayseri ve Bölge Turizmi Değerlendirme Toplantısına" katıldı.

Erciyes Dağı’nda gerçekleştirilen toplantıya Kayseri Vali Yardımcısı Dr. M. H. Nail Anlar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun, Kayseri Erciyes A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Murat Cahid Cıngı ve sektör temsilcileri ile diğer paydaşlar katıldı.

Ülke ve Bölge Turizmine yönelik değerlendirmelerde bulunanarak TGA’nın işlevleri ile misyon ve vizyonu hakkında bilgi veren TGA Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen’in sunumu ile başlayan toplantıda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın konuşmasının ardından turizm ürünü ve destinasyon yönetimi ile turizm pazarlama karma elemanları çerçevesinde bölgemiz turizmine yönelik değerlendirmeler yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, turizm ürünü bileşenleri, marka değerleri ve pazarlanmasına ilişkin Kayseri turizminde geçmişten günümüze elde edilen başarıyı özetledi. Bu çerçevede ilk olarak turizm ürünü denildiğinde sadece doğal ve sosyo-kültürel cazibe unsurlarının (çekiciliklerin) ürün olarak algılanmaması gerektiğini ifade eden, Rektörümüz Karamustafa; bir coğrafik bölgede sunulan çekiciliklerin ticari değere sahip nitelikteki bir turizm ürününe dönüşebilmesi için ulaşılabilirlik, sahip olunan tesisler, yapılan etkinlikler, düzenlenen paket turlar ve ziyaretçi konforuna yönelik kolaylaştırıcı ve destek niteliğindeki diğer hizmetler ile imaj dahil tüm pazarlama faaliyetlerinin de önemli olduğunu belirtti. Bu manada Kayseri’nin, Erciyes Dağı ve eteklerindeki cazibe unsurlarının yanı sıra Kaniş-Karum gibi kadim bir yerleşim ve ticaret merkezi olarak Kapadokya Bölgesi’nin sınırları içerisinde bulunduğunu ifade etti ve gerek ülke içerisinde gerekse ana turist pazarları ile olan ulaşım bağlantıları  ile Kayseri’nin bugün sadece ülke çapında değil aynı zamanda uluslararası boyutta da nitelikli ulaşım altyapı ve imkanlarına sahip olduğunu vurguladı.

Kayseri denildiğinde akla ilk gelenin Erciyes Kış Sporları Merkezi olduğuna vurgu yapan Rektör Karamustafa, başta Nevşehir ve çevresi olmak üzere Bölgedeki diğer iller ile birlikte önemli tarih, kültür, tabiat ve turizm unsurlarının akla geldiğini ifade etti. Rektörümüz ayrıca; “Gerek Kayseri Şehir Merkezinde, gerekse Erciyes Dağı’nda 2000’li yıllardan itibaren başlayarak yapılan nitelikli konaklama arzına yönelik uluslararası standartlardaki yatırımlara ek olarak özellikle Erciyes Dağı’nda 2005 yılı sonrasında başta kayak olmak üzere kış sporlarının gerçekleştirilebilmesine yönelik nitelikli alt ve üst yapı yatırımlarının günümüzde Kayseri’yi yerel gastronomisi ve sağlık turizmi unsurlarının yanında alışveriş imkânları, sosyo-kültürel çekicilikleri ve tabiat harikası diğer cazibe unsurları ile Kapadokya Bölgesi’nin önemli bir kesiti konumumdaki turizm destinasyonu haline geldiğinin” önemine değindi. Diğer taraftan, Erciyes Dağı’nda nitelikli konaklama arzının artırılmasına yönelik hala önemli ölçüde ihtiyaç bulunduğunu belirtti. Bu çerçevede ayrıca Kayseri ve Erciyes turizminin gelişiminin dönüm noktalarından bir diğerinin de 2011 yılında kurulan destinasyon yönetim örgütü konumundaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Erciyes Kayak Merkezi’ndeki Kayseri Erciyes A.Ş. olduğu, Kayseri ilinde yaygın olarak gözlenen “uyum kültürü”ne bağlı olarak başta gerek şehrin mülki idaresi olan Valiliğimiz gerekse Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Merkez İlçe Belediyelerii, meslek ve sivil toplum örgütleri ve biz akademik müesseseler olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği, koordinasyonu ve birlikte iş yapabilme ve sinerji oluşturma gücü de Kayseri ve Bölge turizminin gelişimine olumlu bir şekilde yansımaktadır” şeklinde açıklamalarda bulundu. Erciyes Dağı’nın sadece kış sporları ile değil yapılan birçok diğer etkinlikler ile önemli bir cazibe merkezine dönüşmekte olduğunu da ifade ederek destinasyon yönetim örgütünün işlevi ile yürüttüğü çalışmaların önemini ve katkısını değerlendirdi.

Rektörümüz Karamustafa, Erciyes Kayak Merkezi’nin dünyanın önemli kayak merkezleri arasında yer almasında iyi bir destinasyon yönetimi ile şehirde sahip olunan “uyum kültürü”nün etkili olduğunu ifade etti. Diğer turizm pazarlama karması elemanları olan tutundurma, dağıtım ve insan unsurlarının da ihmal edilmeden işbirliği içerisinde geliştirilmesinin gerekliliğinin altını çizen Rektörümüz Karamustafa, nihai olarak, 6 bin yıllık tarihe sahip olan Kayseri ilinin Kapadokya Bölgesi’nin önemli bir parçası olma niteliği ile gerek sahip olduğu tarihi ve kültürel imkânları gerek tabiat zenginlikleri ile güzellikleri ve gerekse yerel yemek kültürü, ticareti, sanayisi, eğitim ve sağlık imkânları açısından Kapadokya Bölgesi’nin turizm çeşitliliğinin artırılmasına, uluslararası turizmden hak ettiği payı almasına katkı sağlaması ile gelecekte ülkemiz turizmi kapsamında daha da ileriye gitmesi hususunda yön vereceğini ifade etmiştir.
Toplam 170 görüntüleme
Tarih: 30/12/2020
A+ A-