Üniversitemiz Akademik Arşiv Komisyonu, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın katılımıyla ilk toplantısını gerçekleştirerek faaliyetlerine başladı. 

Video konferans yöntemi ile yapılan toplantıya Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın yanı sıra, Rektör Yardımcısı ve Akademik Arşiv Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Semra Aksoylu, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Adem Kalınlı ve Komisyon üyeleri katılım sağladı.

Açık Bilim ve Açık Erişim konusunun ele alındığı toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Karamustafa, bilim ve teknoloji üretiminin ülkemizin kalkınmasındaki önemine vurgu yaparak, bilginin yüksek katma değerli çıktılara dönüşebilmesi yönündeki ivmelenmenin artırılabilmesi için üretilen bilginin de gecikmeksizin uluslararası standartlarda bilim camiasının ve kamuoyunun erişimine sunulmasının kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. Bu çerçevede değerlendirildiğinde YÖK Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde 11. Kalkınma Planına ve Cumhurbaşkanlığı 2020 Yıllık Programına da girerek devlet politikası haline gelen Açık Arşiv ve Açık Erişim çalışmalarına Kayseri Üniversitesi’nin de uluslararası standartlarda yürüteceği uygulamalarla katkı sağlama amacında olduğunu belirten Rektör Karamustafa, Akademik Arşiv Komisyonu üyelerine bu amaca uygun olarak yürütecekleri çalışmaları konusunda desteğini beyan ederek başarılar dilemiştir.

Rektör Karamustafa’nın açılış konuşmasının ardından, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Adem Kalınlı tarafından “Açık Bilim, Açık Arşiv ve Uygulamaları” konusunda bir sunum gerçekleştirildi. Prof. Dr. Kalınlı gerçekleştirdiği sunumda özetle, günümüzde bilginin ikiye katlanma hızının yaklaşık 13 aya kadar kısaldığını ve haliyle bilgi üretiminde büyük bir artış olduğunu belirterek, bilgilerin eskimeden kullanılmasının sağlanmasına ihtiyaç dolduğunu, her yıl yaklaşık 1,5 milyondan fazla bilimsel yayın üretildiğini ve bunların önemli bir kısmının ücretli veri tabanları vb. nedenlerden dolayı bilim camiası tarafından görülemediğini, ülkelerin önemli mali kaynaklar harcanarak üretilen bilgilerden yeterli düzeyde istifade edilebilmesi için giderek artan bir oranda Açık Bilim ve Açık Erişim uygulamalarını yaygınlaştırmak üzere çalışmalar yürüttüğünü ifade etmiştir. Açık Bilim başlığı altında Açık Arşiv ve Açık Erişim kavramlarının kapsamı hakkında bilgiler paylaşan Prof. Dr. Kalınlı, bu kapsamda ülkemizdeki ve dünyadaki yaygın uygulamaları tanıtarak, ilgili süreçlerin sağlıklı, verimli ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için kullanılabilecek araçlar, sistemler ve uygulamalara yönelik kurumsal stratejiler konusunda katılımcıları bilgilendirmiştir.

Sunumun akabinde katılımcılar arasında görüş alışverişi yapılarak Kayseri Üniversitesi özelinde yürütülecek faaliyetlere yönelik bir yol haritası benimsenmiş ve belirlenen somut hedeflere yönelik çalışmalara hemen başlanılması hususunda görüş birliği ile toplantı tamamlanmıştır.

 

 
Toplam 296 görüntüleme
Tarih: 07/11/2020
A+ A-