Rektörlük Makamı'nın 26.03.2020 tarih ve 1950 sayılı oluru ile oluşturulan, Yeni Koronavirüs Salgını Komisyonu’nun 27.08.2020 tarihli toplantısı kapsamında; 

07.04.2020 tarihinde alınan kararlara ek olarak; 

 1. Covid19 hastalığına yönelik etkin bir tedavi bulunana kadar tüm personelimiz, öğrencilerimiz ve aile üyelerinin itina ile sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uyum sağlamasına,
 2. Tüm personelimiz, öğrencilerimiz ve aile üyelerinin mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan kaçınması ve İl Hıfzıssıhha Kararlarını dikkate alması gerektiğine,
 3. Maske kullanımı sırasında maskenin kola, dirseğe asılmamasına, ortak kullanım alanlarına açık bir şekilde bırakılmamasına, maskenin ağız ve burnu kapatacak şekilde takılmasına, maskenin çıkartılması gerektiği hallerde ise maskenin uygun bir şekilde muhafaza edilmesine özen gösterilmesine (örneğin maske çıkarıldıktan sonra yatay bir şekilde dış kısmından ikiye katlanıp bir peçeteye sarılabilir), 
 4. Birimlerimizde çalışan tüm personele (akademik, idari, destek) birim amirince ya da birim amirinin yetkilendireceği bir kişi tarafından Covid19 hastalığı, önemi ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme eğitiminin yapılması, kayıt altına alınması ve gerektiğinde tekrarlanmasına,
 5. Tüm birimlerimizin el dezenfektanı temin ederek giriş kapılarında bulundurmasına ve kullanımının sağlanmasına, el dezenfektanlarının açıldıktan sonra ne kadar süre ile kullanılabileceğine ilişkin firma önerilerinin dikkate alınmasına,
 6. Tüm birimlerimizde, birim amirinin görevlendirdiği bir kişi tarafından bina girişinde personel ve ziyaretçilerin ateş ölçümünün yapılmasına, ateşi 38.3 oC ve üzeri olan bireylerin en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesine,
 7. Cumhurbaşkanlığının 25.08.2020 tarihli ve 2020/11 sayılı genelgesi kapsamında, hizmette aksama ve zaafiyet olmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla birim personellerimizin uzaktan çalışma ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerini uygulamasına,
 8. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminin zorunlu haller dışında uzaktan eğitim yoluyla digital platformda yürütülmesine,
 9. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemininde, KAYUZEM işbirliği ile öğrencilerimizin tümüne danışmanları tarafından digital ortamda Covid19 hastalığı, önemi ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme eğitiminin yapılmasına ve kayıt altına alınmasına,
 10. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemininde yeni kayıt olacak öğrencilerin kayıt işlemlerinin online olarak yürütülmesine,
 11. Virüsün yayılımını önlemek amacıyla, birimlerde klima/iklimlendirme sistemlerinin mümkün olduğunca kullanılmamasına,
 12. İş yerlerine elzem değilse misafir alınmamasına,
 13. Toplantı, konferans gibi faaliyetlerin digital ortamda yürütümesine,
 14. Akademik personellerimizin uzmanlık alanlarıyla ilişkilendirebileceği COVİD19 ile ilgili bilimsel çalışmalara ağırlık vermesine,

oy birliği / oy çokluğu ile karar alınmıştır.

 

Prof. Dr. Derviş BOZTOSUN (Başkan)

Sayın Doç.Dr. Ebru AYKAN (Üye)

Sayın Öğr.Gör. Etem HIZALER (Üye)

Sayın Öğr.Gör. Şerife ÇETİN (Üye)

Sayın Murat KURT (Üye)

Sayın İlkay KARACA (Üye)

 

Word dosyasını indirmek için tıklayınız.


Toplam 1622 görüntüleme
Tarih: 28/08/2020
A+ A-