KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

            “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereğince, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında Üniversitemiz örgün eğitim ve ikinci eğitim programlarına Kurumlar Arası Yatay Geçiş  yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler ve  son başvuru tarihi aşağıda belirtilmiştir.

A-BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Yatay geçişler ancak eşdeğer diploma programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında (fakülteden fakülteye veya yüksekokuldan yüksekokula) Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
 2. Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına ve Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 3. Yatay geçiş için öğrencinin;
 1. Kayıtlı olduğu kurumdaki bütün derslerini alıp, sınavlarını başarmış olması gerekir.
 2. Kayıtlı olduğu kurumdan sağladığı genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO)  4’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 2.30 ve 100’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 60 olması gerekir.
 3. Disiplin cezası almamış olması gerekir.
 1. Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi;
 1. Her sınıf için ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl aday yatay geçiş puanına göre sıralanır. Aynı usulle asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenip ilan edilir.
 1. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 2. Yurtdışı yükseköğretim programlarından yatay geçişler; “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in 14. maddesindeki esaslara bağlı olarak yapılır. Yurt dışı yatay geçiş kontenjanları yurt içi yatay geçiş kontenjanlarının yarısını geçemez.

B-İSTENEN BELGELER

 1. Lise Diploması Onaylı örneği.
 2. Öğrencinin sorumlu olduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belge (Not Çizelgesi)
 3. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.
 4. Öğrencisi olduğu kurumdan alacağı eğitim-öğretim planı ve aldığı derslerin onaylı içerikleri.

C-BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

 

 

Başvuru Tarihi

 

Değerlendirme Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

 

Kesin Kayıt Tarihi

 

Yedek Kayıt Tarihi

 

Başlangıç

 

 

Bitiş

 

Başlangıç

 

Bitiş

 

Başlangıç

 

Bitiş

 

Başlangıç

 

Bitiş

 

TÜM BİRİMLER

 

05.08.2019

09.08.2019

15.08.2019

20.08.2019

21.08.2019

02.09.2019

06.09.2019

11.09.2019

13.09.2019

Başvuru ve kayıt işlemleri son başvuru ve kayıt tarihinde,  mesai saati bitimine kadar yapılabilir.

 YATAY GEÇİŞLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. Birinci öğretim diploma programlarından birinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir
 2. İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.  Ancak, İkinci Öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk %10’una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.
 3. Başvurularda notlar 4’lük sistem üzerinden gerçekleştirilecek olup, 100’lük sistem ile müracaat işlemlerinden 21/06/2019 tarihli ve 12 sayılı Üniversitemiz Senatosunda kabul edilen YÖK not dönüşüm tablosu kullanılacaktır.
 4. Başvurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına (Öğrenci İşleri Merkezi Binası) şahsen yapılacaktır.  
 5. Son başvuru tarihinden sonra kesinlikle başvuru kabul edilmeyecektir.

           

2019--2020 Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız

Dilekçe Örneği için tıklayınız


Toplam 2295 görüntüleme
Tarih: 19/07/2019
A+ A-