Kültür ve Sanat:

Öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları ile birlikte dinlenme ve eğlence alışkanlığı kazanmalarını sağlamak ve öğrencilerin kültürel ve sosyal etkinlikleri organize edilmektedir. Üniversitemiz öğrencilerin aktif katılımlarıyla kişisel yeteneklerini mesleki  bir  ortamda  geliştirmelerine  hizmet      etmektedir.

 

Üniversitemiz öğrencilerine kongre, sempozyum, panel, konferans, seminer, toplantı vb. bilimsel faaliyetler ile konser, sergi, tiyatro, film, açılış törenleri, bahar şenliği gibi sosyal faaliyetleri kendisine bağlı hizmet birimleri aracılığı ile yürütmek, koordine ve kontrol etmektedir. Resmi törenler, özel gün ve haftalarla ilgili faaliyetler organize edilerek, etkinliklerin üniversite bünyesinde duyurulması sağlanmaktadır.

 

Üniversitemize öğrencilerin kültürel ve sosyal alanda da kendilerini geliştirmek ve motivasyonlarını artırmak amacını güden projeler kapsamında Üniversite dışından birçok akademisyen, ünlü yazar-şair  davet edilmiştir. Davet edilen misafirlerin ulaşım, konaklama ihtiyaçları konusunda destek sağlanarak yolluk - yevmiye giderlerinin üniversite tarafından karşılanması işlemleri  gerçekleştirilmektedir.

 

15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi:

 

Üniversitemizde düzenlenen kongre, sempozyum, panel, konferans, seminer, toplantı vb. bilimsel faaliyetler ile konser, sergi, tiyatro, film, gösterileri yapılmaktadır. Bu tür faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli profesyonel ses ve ışık düzeni mevcut olup, salonumuzda toplam 810 kişilik koltuk kapasitesi bulunmaktadır.


 
Öğrenci Faaliyetleri Komisyon Başkanlığı :

Öğrenci faaliyetleri Komisyonu marifetiyle, Üniversitede faaliyet gösteren tüm öğrenci kulüp ve topluluklarının etkinliklerinin düzenlenmesi, koordine edilmesi, yazışma ve görevlendirilmelerin yapılması işlemlerini yürütülmektedir.

 

Kültür ve sanat alanında etkinlik gösteren Kulüplerinin hazırladığı ve sunduğu çalışmalarla öğrencilerin bilimin yanı sıra sanatı da farklı boyutlarda algılamalarına ve hayata geçirmelerine olanak tanımak; Mesleki alanda etkinlik gösteren kulüplerin organize ettiği ve konularında uzman ve lider kuruluşlardan temsilcilerin katıldığı konferans, sempozyum, panel ve söyleşi aktiviteler ile öğrencilerin mesleki bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.

 


A+ A-