GENEL SEKRETERLİK
 Genel Sekreterlik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre kurulmuş bir yönetim örgütüdür.

İLETİŞİM
Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Tel No: (0 352) 4380664

Faks : (0 352) 4380665

E-Posta: gensek@kayseri.edu.tr

GÖREVLER
 Üniversite genel sekreteri, üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. Genel Sekreter;
• Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak.
• Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak.
• Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu'nun kararlarını Üniversite'ye bağlı birimlere iletmek.
• Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak.
• Basın ve halkla İlişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak.
• Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek.
• Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek.
 görevlerini yürütür.


A+ A-