Üniversitemiz Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Strateji Daire Başkanlığı tarafından, 2020-2024 Stratejik Planı 2020 yılı değerlendirmesine yönelik üniversitemiz üst yönetimine sunum yapıldı, değerlendirmeleri alındı ve revizyon ihtiyaçları üzerinde istişarede bulunuldu.

18 Mayıs 2018 tarihinde kurulan Kayseri Üniversitesi’nin 2020-2024 dönemine ilişkin ilk stratejik planının hazırlık çalışmalarına 6 Eylül 2018 tarihinde Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın rektör olarak atamasının yapılmasının hemen akabinde başlanılmış, Stratejik Plan çalışmaları Aralık 2019’da nihayete ulaşarak kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

Üç amaç, on iki hedef ve otuz sekiz performans göstergesine sahip olan Kayseri Üniversitesi 2020-2024 Stratejik Planı’nın Temmuz 2020’de ilk izleme çalışmaları gerçekleştirilmiş, içerisinde bulunduğumuz dönemde ise 2020 yılına ilişkin değerlendirme çalışmaları “Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız” ile “Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezimizin” iş birliği ile yürütülmüştür. 

Yapılan değerlendirme çalışmalarında; 12 hedefin yarısında %100 başarı yakalandığı, beş hedefte %75-100’lük bir performansın gerçekleştiği, geri kalan son hedef için ise %67 oranında başarı sağlandığı tespit edilmiştir. 

Covid-19 pandemisi başta olmak üzere dış çevresel faktörlerin etkisi ile 2020 yılı Türkiye’deki yükseköğretim kurumları için planlanan faaliyetlerin yüksek düzeyde etkilendiği bir yıl olmuştur. Buna rağmen Üniversitemiz, 2020-2024 Yılı Stratejik Planında belirlenen 2020 yılı hedeflerinin tamamında %67’den fazla gerçekleşme değeri elde etmiştir. 

Üniversitemizin ana yerleşkesi konumundaki “15 Temmuz Yerleşkesinin üniversitemize tahsis edilmesi ve merkez yerleşke olarak belirlenmesi sonucunda fiziksel altyapı ile ilgili hedeflere büyük ölçüde ulaşılmıştır. 

Stratejik plan güncelleme çalışmalarıyla; altyapı ihtiyaçlarını büyük ölçüde tamamlayan Üniversitemizde, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetleri ile kurum kültürüne yönelik hedef ve performanslara daha fazla ağırlık verilmesi, bu performansların sistematik bir biçimde izlenmesiyle de ulusal ve uluslararası arenada mesleki ve teknik yükseköğretim üssü olmaya yönelik çalışmalar planlanmakta ve gerçekleştirilmeye dönük adımlar atılmaktadır.
Toplam 236 görüntüleme
Tarih: 15/03/2021
A+ A-