Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültemiz Dr. Öğr. Üyesi Fatih Balcı'nın Akademik Başarısı Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültemiz Dr. Öğr. Üyesi Fatih Balcı'nın Akademik Başarısı

Üniversitemiz Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Balcı'nın "KUZEY KIBRIS TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE GEÇİŞ DÖNEMLERİ VE BUNLARA BAĞLI İNANIŞLAR" ve "TÜRK KÜLTÜ

07/04/2020
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Demirtaş’ın Başarısı Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Demirtaş’ın Başarısı

Üniversitemiz Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Demirtaş’ın editörlüğünü yaptığı kitap, İngiltere’de uluslararası öneme sahip bir yayınevi olan Cambri

07/04/2020
Üniversitemiz Bünyan Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Teslima DAŞBAŞI'nın başarısı Üniversitemiz Bünyan Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Teslima DAŞBAŞI'nın başarısı

Üniversitemiz Bünyan Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Teslima DAŞBAŞI Wiley Online Library yayınevi dergilerinden Applied Organometallic Chemistry dergisine yapmış olduğu nitelikli dergi

19/02/2020
Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa DEMİRKAYA' nın Akademik Başarısı Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa DEMİRKAYA' nın Akademik Başarısı

Üniversitemiz Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulunda görevli Doç. Dr. Mustafa Demirkaya’nın SCI-Expanded kapsamında “Fresenius Environmental Bulletin “dergisinde &l

14/02/2020
Doç. Dr. Ebru AYKAN ve Arş. Gör. Hande KARAKOÇ'un Akademik Başarısı Doç. Dr. Ebru AYKAN ve Arş. Gör. Hande KARAKOÇ'un Akademik Başarısı

Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Elemanları Doç. Dr. Ebru AYKAN ve Arş. Gör. Hande KARAKOÇ ile Erciyes Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nda görev yapan Ö

06/12/2019
Yahyalı Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hatice BEKCİ’nin Akademik Başarısı Yahyalı Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hatice BEKCİ’nin Akademik Başarısı

Üniversitemiz Yahyalı Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hatice BEKCİ’nin SCI-Expanded kapsamında “Archıive der Pharmazie “dergisinde “Synthesis, molecular modeling, in

06/12/2019
Yahyalı Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Handan ŞAPCI SELAMOĞLU’nun Akademik Başarısı Yahyalı Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Handan ŞAPCI SELAMOĞLU’nun Akademik Başarısı

Üniversitemiz Yahyalı Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Handan ŞAPCI SELAMOĞLU’nun SCI-Expanded kapsamında “Journal of Natural Fibers “dergisinde “Use of Viburnum O

29/11/2019
Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç.Dr.Hüseyin BENLİ'nin Başarısı Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç.Dr.Hüseyin BENLİ'nin Başarısı

Üniversitemiz Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin BENLİ'nin Elsevier B.V yayınevi dergilerinden SUSTAINABLE CHEMISTRY AND PHARMACY dergisine yapmış olduğu niteli

16/10/2019