Akademik Teşvik Ödeneği başvurularına yönelik değerlendirme süreçleri tamamlanmış olup, sonuçlar ATÖSİS Sistemi içerisinden araştırmacıların kişisel alanlarına yansıtılmıştır.

İlgili Yönetmelik gereğince, başvurusu revize edilen araştırmacıların en geç 01 Şubat 2020 Pazartesi günü Saat 24:00’e kadar sonuçlara itiraz edebilmeleri mümkündür. İtirazlar, ATÖSİS Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek olup, araştırmacıların sistem tarafından üretilen itiraz dilekçesini ıslak imzalı olarak Rektörlük Akademik

Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Başkanlığına (BAP Birimine) ulaştırmaları da mevzuat gereğince zorunludur.


Toplam 288 görüntüleme
Tarih: 26/01/2021
A+ A-