ÜNİVERSİTEMİZ SÜREKLİ İŞÇİ POZİSYONLARINA BAŞVURU YAPAN VE 04/06/2020 TARİHİNDE ÇEKİLEN NOTER KURASINDA ASIL ADAY OLARAK BELİRLENEN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik gereğince; Üniversitemiz Sürekli İşçi Kadrolarına başvuru yapan ve çekilen noter kurasında asıl aday olarak belirlenen adayların, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte 05.06.2020 – 12.06.2020 tarihleri arasında Kayseri Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı İdari Personel Şube Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

  1. Başvuru dilekçesi (dilekçe için TIKLAYINIZ).
  2. Başvuru formu (başvuru formu için TIKLAYINIZ).
  3. Nüfus cüzdan fotokopisi (onaylı yada aslı getirildiğinde onay yapılacaktır).
  4. E-devlet sistemi üzerinden alınan adli sicil kaydı.
  5. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi (e-devlet çıktısı, onaylı yada aslı getirildiğinde onay yapılacaktır) Özel koşul olarak en az lise mezunu diploması gerekmektedir.
  6. Fotoğraf (2 adet)
  7. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi fotokopisi (e-devlet çıktısı, onaylı yada aslı getirildiğinde onay yapılacaktır).
  8. Özel koşul olarak istenilen özel güvenlik sertifikanın fotokopisi (onaylı yada aslı getirildiğinde onay yapılacaktır) 5188 Sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak. Temel eğitim sonrası çalışma süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması, kimlik kartı süresinin dolmasına en az 1 yıl kalmış olması ve valiliklerce verilen özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olması gerekmektedir.

 

ÖNEMLİ : 12/06/2020 tarihi mesai bitiminden sonra getirilen belge/başvurular kabul edilmeyecektir.

  • Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

12/06/2020 Tarihine Kadar Başvuru Yapmayan ve İlanda İstenilen Belgelere Sahip Olmayan Adayların Başvuruları Geçersiz Sayılacak olup, Sırası İle Yedek Adaylar Başvuru Bittikten Sonra Çağırılacaktır.

Başvuru Adresi : Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

(15 Temmuz Yerleşkesi ) Kat: 3     Talas / KAYSERİ

 

GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ERKEK) 

- Asıl Aday Listesi İçin TIKLAYINIZ

- Yedek Aday Listesi İçin TIKLAYINIZ.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ (BAYAN)

- Asıl Aday Listesi İçin TIKLAYINIZ

- Yedek Aday Listesi İçin TIKLAYINIZ.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ERKEK)

( Kuraya Tabi Olmayan Öncelikli Aday Listesi)

- Asıl Aday Listesi İçin TIKLAYINIZ

Not: Mülakata katılacak adayların listesi, mülakat tarihi ve yeri, belgelerin teslimi ve kontrolünden sonra Başkanlığımız web adresinde yayımlanacaktır.


Toplam 1494 görüntüleme
Tarih: 05/06/2020
A+ A-