Rektörlük Makamı'nın 26.03.2020 tarih ve 1950 sayılı oluru ile oluşturulan, Yeni Koronavirüs Salgını Komisyonu’nun 07.04.2020 tarihli toplantısı kapsamında; 

 1. Birimlerimizin belirli periyodlarda dezenfekte edilmesi; öncelikli olarak en çok temasın olduğu kapı kolu, elektrik panelleri, asansör düğmeleri, bilgisayar klavyesi ve mouse, yazıcı ve telefonun öncelikle deterjanlı su ile silinmesi ve ardından 1/10 oranında hazırlanan çamaşır suyu (dokuz ölçü suya bir ölçü çamaşır suyu konularak elde edilen karışım 1/10’luk çamaşır suyunu ifade etmektedir) ile dezenfekte edilmesine,
 2. Tuvalet ve lavaboların temizlenme sıklığının artırılmasına, 1/10 oranındaki çamaşır suyu ile temizlenmesi ve dezenfekte edilmesine,
 3. Ortak kullanım alanlarının, akademik ve idari personel ofislerinin çamaşır suyu kullanılarak temizlenmesine ve sık sık havalandırmasına,
 4. Dersliklerin ve laboratuvar alanlarının (sıralar ve kürsüler dâhil) çamaşır suyu ile temizlenerek havalandırıldıktan sonra eğitim-öğretim başlayana kadar kilitli tutulmasına, eğitim ve öğretimin yeniden başlaması durumunda ise aynı işlemin tekrarlanarak öğrencilerin kullanımına sunulmasına, 
 5. Aileleri ile birlikte akademik personel, idari personel ve öğrencilerin mümkün olduğunca kalabalık ortamlarda bulunmamaları konusunda bilgilendirilmelerine,
 6. Eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik personel ve öğrenci değişim programları, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler gibi daha önceden planlanmış olan tüm aktiviteler ve yurtdışı çıkışlarının geçici süre ile durdurulmasına,
 7. Lisansüstü öğrencilerin yeterlilik sınavları, tez savunma sınavları, tez izleme komitesi toplantıları ve tez önerisi savunmalarının ileri bir tarihe ertelenmesine ya da bu süreçlerin dijital ortamda yürütülmesine, 
 8. Eğitim-öğretimin, YÖK’ün tavsiyeleri ver aldığı tedbirler ile gelişmeler de bağlı olareak 2019-2020 Bahar dönemini kapsayacak şekilde uzaktan eğitimle yürütülmesine, 
 9. Öğretim elemanı ve diğer personel alımlarında uygulanan yazılı / sözlü sınavların içinde bulunduğumuz süreç dikkate alınarak yapılmasına (maske takılması, el hijyeni kurallarına uyulması, sosyal mesafenin korunması gibi), 
 10. Merkezi kampus ve ilçelerdeki yemekhane hizmetlerinin geçici olarak durdurulmasına ya da oturma düzeninin değiştirilerek (iki sandalye boşluk bırakılarak oturulması, masanın karşısının boş bırakılması gibi) hizmete devam etmesine,
 11. Birimlerimizdeki mevcut kafeterya, kantin, kütüphane, okuma ve bilgisayar salonu gibi hizmetlerin geçici olarak durdurulmasına,
 12. Tüm birimlerimizde (Rektörlük/Dekan/Müdür makamları dahil) çoklu kullanılabilen bardak, tabak, çatal, kaşık gibi malzemelerin hijyen açısından geçici süre ile kullanımının durdurulmasına ve yerine tek kullanımlık malzemelerin kullanılmasına,
 13. Sosyal izolasyonu sağlayabilmek amacı ile akademik ve idari personelin asgari düzeyde tutulması ve dönüşümlü olarak çalışılması konusunda birimlere tavsiyede bulunulmasına,
 14. Üniversitemizde çalışan 60 yaş üzerinde olanların, kronik hastalığı olanların, engelli ve hamile olanların bu süreçte idari izinli sayılması, bu grup dışındaki personellerin ise talepleri doğrultusunda yıllık izinlerinin kullandırılması, yıllık izinleri bulunmayan personellerin ise mazeret izni kullandırılması konusunda ilgili birim amirlerinin inisiyatif kullanmasına, 
 15. Akademik ve idari birimlerde yapılması planlanan toplantıların iptal edilmesi ya da ertelenmesine; zorunlu hallerde ise toplantıların iletişim araçları üzerinden yapılmasına,
 16. Tüm birimlerimizin bina giriş ve çıkışlarına Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan, koronavirüsten korunmayı içeren bilgilendirme ve el hijyeni dökümanlarının asılmasına, 
 17. Tüm çalışanımızın ve öğrencilerimizin konuyu hafife alan ve/veya panik oluşturan yorum ve değerlendirmelerden imtina etmesine, 
 18. TUBİTAK ve ORAN KALKINMA AJANSI gibi kurumların koronovirüs kapsamında başlattığı projeler hakkında ilgili birimlerimizin bilgilendirilmelerine, 
 19. Covid19 ile ilgili bilgilerin bulunduğu ulusal/uluslararası elektronik kaynakların üniversitemiz web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Prof. Dr. Derviş BOZTOSUN (Başkan)

Doç. Dr. Ebru AYKAN (Üye)

Öğr. Gör. Etem HIZALER (Üye)

Öğr. Gör. Şerife ÇETİN (Üye)

Murat KURT (Üye)

İlkay KARACA (Üye)

 

COVID19 İle İlgili Linkler;

https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus-hastaligina-iliskin-universitelerde-alinacak-tedbirler.aspx

https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus_bilgilendirme_1.aspx

https://www.seyahatsagligi.gov.tr/Site/koronavirus

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen

https://who.sprinklr.com/

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

https://acilafet.saglik.gov.tr/TR,64512/korona.html

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COVID-19_Rehberi.pdf

https://sagligim.gov.tr/covid-19

 

Word Dosyasını indirmek için tıklayınız.


Toplam 1303 görüntüleme
Tarih: 07/04/2020
A+ A-